امروز:

جلسه هیئت اجرائی
بیست و چهارمین جلسه هیئت اجرایی ستاد بازسازی عتبات عالیات کرج برگزار گردید.
« خبر فعالیت ها »             1393/6/16 *** 19:55:4             تعداد بازدید: 1143

بیست و چهارمین جلسه هیئت اجرایی ستاد بازسازی عتبات عالیات کرج برگزار گردید.

این جلسه با حضور تمامی اعضا یعنی رئیس ستاد کرج - مدیر جذب مشارکتهای مردمی ، مسئولین کارگروه ها و مسئولین ستادهای تابعه و امور بانوان و امور فرهنگی و روابط عمومی تشکیل شد . در ابتدای جلسه رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کرج مسائل اصلی و محورهای اجرائی برای افزایش بهره وری در ستاد را مشروحا اشاره فرمودند .سپس طبق روال همیشگی ، مدیران واحد ها و کارگروه ها مسائل و مشکلا ت خویش را برشمردند .که خلاصه ای از آن به اضافه ی مصوبات  جلسه به  شرح ذیل اشاره میشود .

خانم میرزاپور مسئول امور بانوان ستاد ، برای برگزاری همایش " همنوا با زینب کبری " تقاضا نمودند که از ویدئوپروژکتور استفاده گردد تا بهتر بتوان به ارائه طرح ها و آمار و اطلاعات پرداخت .

ضمنا قرار شد یکی از خانمهای مجری برای اجرای این همایش دعوت به عمل آید .

قرار شد مدیر جذب مشارکتهای مردمی ستاد ، لوازم مورد نیاز کارگروه سیار را تامین فرمایند .

کارگروه کارخانجات برای سرعت بخشیدن به کارها تقاضای نیروی انسانی بیشتری دارند .

قرار شد در مورد اجرای " طرح غدیر " اقای محمدی برنامه های خود را در جلسه بعدی هیئت اجرایی ارائه نمایند .

آقای علیا از کارگروه ادارات  ، در مورد شیوه هماهنگی با اداراتی که در شهرستان کرج بصورت مستقل سازمان ندارند و مسقیما توسط مدیران کل اداره میشوند تقاضای راهکار نمودند.

اقای حبیب نیا از کارگروه اصناف ،چندین مورد از نحوه ی درخواست جهت برگزاری جلسات با اتحادیه ها ومشکلات مرتبط را بیان نمودند.

قرار شد امور فرهنگی تابلوی سر دردفتر سپاه را تهیه نماید .

مقررشد هریک از کارگروه ها یک یا دوروز در محل دفتر سپاه حضور داشته ویا جلسات خود را درآن مکان برگزار نمایند .