امروز:

جلسه شورای آموزش ناحیه 2و پرورش وستاد بازسازی کرج
« خبر فعالیت ها »             1394/10/27 *** 9:3:59             تعداد بازدید: 1071

جلسه شورای آموزش و پرورش ناحیه 2 کرج با ستاد بازسازی عتبات عالیات استان البرز

 

  در تاریخ 94/10/26 جلسه شورای آموزش و پرورش ناحیه 2 کرج با ستاد بازسازی عتبات عالیات کرج با حضور خانم فهمیده مدیر آموزش و پرورش ناحیه ،معاونت پرورشی وسر رابط ناحیه 2 کرج و همچنین  آقای اویسی - عرب محمدی مسئول کارگروه ستاد عتبات عالیات و آقای بخشایش اعضای شورای ستاد بازسازی عتبات عالیات در ناحیه 2 کرج برگزارگردید.
 در جلسه شورای آموزش و پرورش ناحیه 2 کرج ،گزارش همکاری آموزش و پرورش با ستاد بازسازی عتبات عالیات ،آمار مدارس مجری طرح ، توسط خانم فهمیده مدیر آموزش و پرورش ناحیه متبوع ارائه گردید .

سپس هر یک از اعضا آسیبها و چالش های پیش روی طرح را بررسی نمودند و پیشنهادات خود را بیان کردند.
خانم فهمیده بیان کرد : تعامل برای جمع آوری هدایا و نذورات دانش آموزی و فرهنگیان یکی از فعالیت هایی است که در ستاد عتبات عالیات آموزش و پرورش پیگیری می شود که در سال های93 و94 دانش آموزان ناحیه 2 کرج  با اهدای هدایای خود ارادت خود را به اهل بیت عصمت و طهارت ابراز نمودند .
وی چشم انداز و اهداف ستاد بازسازی عتبات عالیات  در ناحیه 2 را به شرح زیر بیان نمود

 - مشارکت در طرحهای بازسازی و نوسازی عتبات عالیات

 - جمع آوری و انتقال هدایا و نذورات مردمی در امور بازسازی و نوسازی حرمهای مطهر

پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید :

1 - تدوین تقویم اجرایی سالانه و تقسیم وظایف افراد مسئول در اجرای طرح

2 - فرهنگ سازی در مدارس توسط معاونت پرورشی و کارشناس مسئول انجمن اولیا و مربیان.

3 - در صورت عدم توزیع پاکتها در روزهای اجرای طرح، سعی شود در اربعین یاایام فاطمیه این اقدام انجام پذیرد .

4 - تدوین و چاپ دلنوشته ها به صورت کتاب در اسرع وقت  .و همچنین قراردادن دلنوشته های برگزیده در سایتهای اینترنتی ستاد کرج و ناحیه 2

5 - جهت برطرف کردن ابهام تداخل طرح یاوران حسینی در ناحیه 2 وهماهنگی لازم با ستادهای کرج و فردیس، طبق مصوبه مدیر کل محترم آموزش پرورش و ستاد بازسازی عتبات ، تا شروع بکار اداره آموزش پرورش شهرستان فردیس ،اجرای طرح یاوران حسینی درتمامی مدارس ناحیه2 کرج توسط ستاد بازسازی کرج هماهنگی انجام خواهد شد .

6 - صدور احکام رابطین مدارس درستادبازسازی قبل از اجرای طرح انجام پذیرد .