تماس با ما     درباره ما

پنج شنبه - 1398/5/31
نسخه چاپی
جایگاه حضرت زهرا (س) از زبان ائمه اطهار علیهم السلام
« خبر عمومی »             1392/1/22 *** 11:9:4             تعداد بازدید: 1966

در شناختن و شناساندن این بانو، که مادر عصمت و آینه عفاف است باید دست به دامن روایات و آیات قرآنی شد که اینها زبان گویا و شیوای مقام و شان والای آن حضرت هستند.
در شان فاطمه علیهاالسلام آیات بسیاری نازل شده و روایات نیز همچون دریایی مواج و متلاطم طراوت بخش ساحل اندیشه ها و کرانه های معرفت است که در این مطلب به برخی از این روایات و احادیث اشاره می شود.
* ارزش شناخت حضرت فاطمه (س)
 امام صادق (ع) می فرماید: هر کس به شناخت حقیقی فاطمه علیها السلام دست یابد، بی گمان شب قدر را درک کرده است.ˈ
* آثارمحبت به فاطمه علیها السلام
- پیامبر اکرم (ص) می فرماید:هر کس فاطمه علیها السلام دخترم را دوست بدارد، در بهشت با من است، و هر کس با او دشمنی ورزد، در آتش [دوزخ] است.ˈ
* اطاعت از فاطمه علیها السلام
امام باقر (ع) می فرماید: طاعت از فاطمه علیها السلام بر تمامی آفریدگان خدا ازجن و آدمیان و پرندگان و وحوش و پیامبران و فرشتگان واجب است.ˈ
*دستورهای فاطمه علیها السلام
- پیامبر اکرم (ص) می فرماید: ای علی! آنچه را فاطمه علیها السلام بدان امر می کند، انجام ده زیرا من چیزهایی را به او امر کرده ام که جبرئیل علیه السلام به آنها امر کرده است.ˈ
* خلقت فاطمه علیها السلام
- پیامبر اکرم (ص) می فرماید:ˈبی شک فاطمه علیها السلام حوریه ای است که به صورت انسان آفریده شده است.ˈ
* چرا نام فاطمه علیهاالسلام
- پیامبر اکرم (ص) می فرماید: ˈمن نام دخترم را فاطمه علیها السلام گذاشتم زیرا خدای - عزوجل - فاطمه علیها السلام و هر کس که او را دوست دارد، از آتش دوزخ دور نگه داشته است.ˈ
* آثار نام فاطمه علیها السلام
-امام کاظم علیه السلام می فرماید: ˈدر خانه ای که نام محمد یا احمد یا علی یا حسن یا حسین یا جعفر یا طالب یا عبدالله و یا از میان زنان، فاطمه باشد، فقر [وتنگدستی] وارد نمی شود.ˈ
* احترام به نام فاطمه علیهاالسلام
- امام صادق علیه السلام به شخصی که نام دخترش را فاطمه گذاشته بود، فرمود: ˈحالا که نام او را فاطمه گذاشته ای، پس دشنامش مده، نفرینش مکن و کتکش مزن.ˈ
* الگوی نمونه
- امام زمان علیه السلام در یکی از نامه هایشان می فرماید: ˈدر دختر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برای من الگوی نیکوییاست.ˈ
* یاور خوب
- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از حضرت امیرالمومنین، علی علیه السلام درباره حضرت فاطمه زهرا علیها السلام پرسیدند، حضرت پاسخ دادند: فاطمه علیها السلام خوب یاوری در راه اطاعت وبندگی
خداست.
* عزیزترین مردم

- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: ˈفاطمه علیها السلام عزیزترین مردم در نزد من است.ˈ
*نور چشم و میوه دل من
 پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: ˈفاطمه علیها السلام پاره تن و نور چشم و میوه دل من است.ˈ
* خشم و خشنودی فاطمه علیها السلام
- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: ˈبی شک خداوند با خشم فاطمه علیها السلام به خشم می آید و با خشنودی او خشنود می
شود.ˈ
* دشمن فاطمه علیها السلام در دوزخ است
- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: ˈای فاطمه! اگر تمام پیامبرانی که خدا برانگیخته و تمام فرشتگانی که مقرب درگاه خود گردانده است، برای هر کینه توزی که حق تو را غصب
نموده است، شفاعت کنند، هرگز خدا او را از آتش [دوزخ] خارج نمیسازد.ˈ
* اختر تابناک
- امام صادق علیه السلام می فرماید:ˈفاطمه علیها السلام اختری تابناک در میان زنان دنیاست.ˈ
* سرورزنان
- امام صادق علیه السلام می فرماید: ˈفاطمه علیها السلام سرور زنان جهانیان از اولین تا آخرین است.ˈ
* تسبیحات حضرت زهرا علیهاالسلام
- امام باقر علیه السلام می فرماید: ˈخداوند در حمد و ستایش به چیزی برتر از تسبیح فاطمه علیها السلام عبادت نشده است.ˈ
* درود بر فاطمه علیها السلام
- امام رضا علیه السلام می فرماید: ˈنخستین کسی که پس از مرگش برای او تابوت ساخته شد، فاطمه علیها السلام دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله بود درود و صلوات خدا بر او و پدر و شوهر و فرزندانش باد.ˈ
* نفرین الهی برای دشمنان فاطمه علیها السلام
- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید: ˈمورد نفرین است، مورد نفرین است هر کس پس از من به فاطمه علیها السلام دخترم ستم کند و حقش را غصب نماید و او را بکشد.ˈ
* زیارت فاطمه علیها السلام
- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: ˈهر کس فاطمه علیها السلام را زیارت کند، مانند این است که مرا زیارت کرده است.ˈ
* نماز مخصوص فاطمه علیها السلام
- امام صادق علیه السلام می فرماید: ˈهر کس چهار رکعت نماز بخواند [هر دو رکعت به یک سلام] و در هر
رکعت [پس از سوره حمد] پنجاه مرتبه سوره ˈقل هو الله احدˈ را بخواند، این نماز، نماز فاطمه علیها السلام است.ˈ
* من از تو هستم
- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: ˈای فاطمه! تو از من هستی و من از توهستم.ˈ
* پدرت به قربانت
- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: ˈپدرت به قربان تو باد ای فاطمه علیها السلام!ˈ
* بوی بهشت
- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: ˈفاطمه علیها السلام حوریه ای است به صورت انسان که من هر گاه مشتاق بوی بهشت می شوم، دخترم فاطمه علیها السلام را می بویم.ˈ
* فاطمه علیها السلام قلب محمد صلی الله علیه وآله

- حضرت امیرالمومنین، علی علیه السلام می فرماید: ˈحسن و حسین علیهما لسلام دو سبط این امت هستند، و آن دو برای محمد صلی الله علیه و آله همانند دو چشم برای سرند، و من [برای محمد صلی الله علیه و آله] همانند دست برای بدن هستم، وفاطمه علیها السلام [برای محمد صلی الله علیه و آله] همانند قلب برای بدن است.ˈ
* افتخار علی علیه السلام به فاطمه علیها السلام
-حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید: ˈمن همسر بتول علیها السلام هستم همان کسی که سرور زنان جهانیان است.ˈ
* فاطمه علیها السلام زهره است
- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: ˈمن خورشیدم و علی علیه السلام ماه و فاطمه علیها السلام، زهره (ناهید) است و حسن و حسین علیهما السلام دوستاره نور افشان فرقدان هستند.ˈ
* ایمان فاطمه علیها السلام
- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: ˈای سلمان! به راستی که خداوند قلب و اعضای فاطمه علیها السلام تا استخوان هایش را از ایمان و یقین آکنده ساخته است به گونه ای که در طاعت خدا جدیت دارد.ˈ
* زیارت شهیدان
- امام صادق علیه السلام می فرماید: ˈفاطمه علیها السلام در هر بامداد شنبه به مزار شهیدان می رفت.ˈ
* بوی خوش فاطمه علیها السلام
- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: ˈبوی پیامبران بوی به و بوی حورالعین بوی آس و بوی فرشتگان بوی گل سرخ است، ولی بوی دخترم فاطمه علیها السلام بوی به و آس و گل سرخ روی هم است.ˈ

* علی علیه السلام شایستهدترین انسان برای فاطمه علیها السلام
- امام صادق علیه السلام می فرماید: ˈبه راستی اگر امیرالمومنین علیه السلام فاطمه علیها السلام را به ازدواج خود درنیاورده بود، تا روز قیامت بر روی زمین از آدم تا پس از آدم برای فاطمه علیها
السلام همتایی نبود.ˈ
* پیوند آسمانی
- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: ˈمن فاطمه علیه السلام را به ازدواج در نیاوردم، مگر پس ازآنکه خداوند مرا به ازدواج او فرمان داد.ˈ

* انجام کارهای سخت خانه
- حضرت امیرالمومنین علیه السلام درباره حضرت فاطمه زهرا علیها السلام می فرماید: حضرت فاطمه زهرا علیها السلام آن قدر با مشک، آب کشید که اثر آن در سینه اش آشکار شد و چندان با دست خود آسیاب کرد که دستهایش پینه زد و آن قدر خانه را جاروب کرد که لباسهایش خاک آلود شد. و چندان آتش در زیر دیگ روشن کرد که لباسهایش سیاه و دود آلود شد و از این کارها رنج و سختی زیادی به او رسید.ˈ
*فاطمه علیها السلام مطیع دائم علی علیه السلام
- حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید: ˈسوگند به خدا که فاطمه علیها السلام هیچ گاه مرا خشمگین نکرد و در هیچ کاری از من سرپیچی نکرد . و من هرگاه به فاطمه علیها السلام نگاه می کردم،غم و اندوه از من زدوده می شد.ˈ
* نور فاطمه علیها السلام از نورخداست
- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: ˈنور دخترم فاطمه علیها السلام از نور خداست، و دخترم فاطمه علیها السلام برتر از آسمانها و زمین است.ˈ
* فاطمه علیها السلام بر بالین آدمی
- امام باقر وامام صادق علیهما السلام می فرماید: ˈبر روح آدمی حرام است که از بدنش جدا شود، مگر آنکه پنج تن را ببیند: محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام، و آن هم به گونه ای است که یا چشم آدمی روشن و یا تاریک و محزون می شود.ˈ
*فاطمه علیها السلام شهیده است
- امام کاظم علیه السلام می فرماید: ˈفاطمه علیها السلام بانوی بسیار راست گویی است که او را به شهادت رسانده اند.ˈ
* اشتیاق بهشت به فاطمه علیها السلام
- پیامبر اکرم
صلی الله علیه و آله می فرماید: ˈبهشت مشتاق چهار زن است: مریم دختر عمران، آسیه دختر مزاحم و زن فرعون، خدیجه دختر خویلد و فاطمه علیها السلام دختر محمد صلی الله علیه و آله.ˈ

* فاطمه علیها السلام و خردسالان
- امام صادق علیه السلام می فرماید: ˈبی شک خردسالان شیعه ما از مومنان را فاطمه علیها السلام پرورش می دهد.ˈ
* شفاعت فاطمه علیها السلام
- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: ˈای فاطمه علیها السلام مژده باد! که در پیشگاه خدا مقامی شایسته داری که در آن مقام برای دوستان و شیعیانت شفاعت می کنی.ˈ


تا کنون هیچ نظری برای این خبر ثبت نشده است!


فرم ثبت نظر
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
نظر:(*)
حروف تصویر: captcha

شماره پیامک
آمار بازید:
پیوندها