تماس با ما     درباره ما

یکشنبه - 1398/5/27
نسخه چاپی
حسین (ع) غمش فرق میکند
« خبر عمومی »             1395/7/11 *** 21:0:55             تعداد بازدید: 989

مــــولای مـا حسین غمــــش فرق می کند

بــــــزم عـــــــزای محتـــرمش فرق می کند

بــــــار سفر ببنـــــد از ایــــــن جــــا به نینوا

این نی نوای زیـــر و بمـــش فرق می کند

شش گوشه است کـعبۀ آزادگی و عشق

سعی و صفـــای هر قدمش فرق می کند

اجر هـــزار عمـــــره و حج در طواف اوست

این قـبله گـــــاه حـــــــرمش فرق می کند

با چشـــــم دل بــه پرچم سرخش نگاه کن

ایــــــن گـنـبـد طـلا علــــمش فرق می کند

غرق ستاره اســـــت چـــــــرا چشم آفتاب

اینجا غـــــروب و صبح دمـش فرق می کند

وقتی نماز مــردم عــاشق شکسته نیست

یعنی که حــــائر و حــــرمش فرق می کند

اشک غـــــم حسیـــــن بـــــــه ما داده آبرو

بـــــاور کنید بـیـش و کـمـش فرق می کند

آدم کــــه در مصیبت او می گـریست گفت

اصلا حسین جنس غمش فـــــرق می کند

مــــا را تمـــــام عــمر نمـک گیر کرده است

این سفره ســــابق النعمش فرق می کند

گر کوه را به کـــــاه ببخشند عجیب نیست

خــــورشید نینوا کـــــرمش فـــرق می کند

حــــر عـــــاقـبت به شد و گفت یـــــاحسین

راه بهشت پـیــچ و خمـــــش فرق می کند

او را به جان فــــــــاطمه سوگند می دهند

ســـــــالار لاله ها قــسـمش فرق می کند

التماس دعا

 


تا کنون هیچ نظری برای این خبر ثبت نشده است!


فرم ثبت نظر
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
نظر:(*)
حروف تصویر: captcha

شماره پیامک
آمار بازید:
پیوندها