تماس با ما     درباره ما

شنبه - 1398/5/26
عملکرد سالهای 87 تا 92
جدول جمع آوری های هدایا و نذورات برای بازسازی عتبات توسط ستادبازسازی کرج
« عملکرد ستاد ستادکرج »       1393/9/3 *** 9:51:8       تعداد بازدید: 1813

گزارش درآمد ستاد از سال 1387  الی  1392  (مبالغ به ریال )

جمع کل سال

درآمد غیرنقدی

درآمد نقدی

سال

4.936.028.540

1.463.821.640

3.472.206.900

1387

3.446.054.823

366.380.900

3.079.673.923

1388

6.030.065.934

-----

6.030.065.934

1390

11.210.264.570

1.103.264.570

10.107.000.000

1391

14.474.064.135

970.000.000

13.504.064.135

1392


تا کنون هیچ نظری برای این عملکرد ثبت نشده است!


فرم ثبت نظر
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
نظر:(*)

شماره پیامک
آمار بازید:
پیوندها