تماس با ما     درباره ما

سه شنبه - 1397/11/30
هتل های شهر کاظمین
تعداد بازدید: 796

هتلهای شهر مقدس کاظمين

شناسه نام هتل درجه هتل تلفن نشاني فاصله تا حرم
4070 کميل 2 الف 07711119632 مجاور اطفاء - فرع الجنسيه قديم دور
4003 انوار الکاظميه 3 الف 07901594120 شارع التجنيد - مقابل حسينيه صدر متوسط
4060 برج الکاظميه 2 ج 07904218668 خيابان تجنيدقديم متوسط
4039 برج الصفا 2 ب 07704254444 شارع تجنيد-جنب الفندق نورالغدير متوسط
4066 تاج العلي 3 ب 07830702259 ساحه الزهراء دور
4038 ثريا 3 ب 07901444076 باب قبله - شارع شريف الرضي نزديک
4051 جنه الحسن 3 الف 07901774909 انتهاي باب المراد - نزديک سيطره نزديک
4007 جنه الفردوس 3 الف 07702977777 شارع باب المراد - مجاور عقاري ( بازار بنگاه املاک داران ) کاظميه متوسط
4081 درالکاظميه 2 ب 07700034445 شارع المحيط القديم - خلف حسينيه الصدر متوسط
4085 راوند 2 ب 07803632298 شارع المحيط القديم - خلف حسينيه الصدر متوسط
4088 رايه 2 ب 07731240345 ساحت العروبه دور
4013 زمزم 3 الف 07904615555 باب المراد - مقابل حرم مطهر نزديک
4082 سراج المنير 2 الف 07801959992 شارع المحيط قديم - شارع باب المراد - خلف حسينيه الصدر - پشت هتل راوند متوسط
4053 سفينه الانوار 3 الف 07901911509 انتهاي باب المراد - انتهاي شارع التربيه - روبروي هتل جرش دور
4049 شرف 3 ب 07732041783 شارع باب قبله نزديک
4064 ضاحيه 3 الف 07727777910 ساحه الزهراء - مقابل عياده طب الاسنان - انتهاي شارع مفيد دور
4078 طاووس الجنه 3 ب 07715423669 شارع التربيه - مقابل فندق جرش دور
4087 عرش 2 ب 07828844419 باب المراد - شارع التربيه - مقابل شقه مرکزي دور
4052 فدک الزهرا 2 الف 07708283118 شارع التربيه - بالاتر از شارع باب المراد متوسط
4083 قائم 2 ب 07801342651 ساحه الزهرا به سمت مرکز دندانپزشکي متوسط
4023 قرطاج(جنه الباقر) 2 ج 07811663768 بغداد - الکاظميه - شارع المحيط القديم - مقابل اليربيه يا انتهاي باب المراد شارع تربيه جنب فندق درالکاظميه متوسط
4010 قصر الاسدين 3 ب 07505085652 باب المراد - شارع التربيه - خلف حسينيه صدر متوسط
4092 قلعه الکاظميه 2 الف 07714300631 شارع محيط قديم - مقابل تربيه متوسط
4054 قمرين 2 ج 07822005537 شارع عسکريين - قرب ساحه الزهرا متوسط
4086 نور الهدي 2 ج 07709350330 ساحه الزهرا - بعد از هتل نعمان دور

  ÷ جدید ترین اطلاعات از سایت " شمسا: 97/10/30

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
شماره پیامک
آمار بازید:
پیوندها